Contact

De keuzehulp Bloedglucosemeter is tot stand gekomen door een samenwerking van de Nederlandse Diabetes Federatie (NDF) en Vilans. Daarnaast zijn er de volgende organisaties bij betrokken: Diabetesvereniging Nederland, het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland Diabeteszorg (voorheen EADV), fabrikanten- en importeursorganisatie Diagned, de FHI en de KNMP.

Heeft u de meter ontvangen die naar aanleiding van het gesprek met uw behandelaar is gekozen? Indien u niet de juiste bloedglucosemeter heeft ontvangen, bespreek dit dan met uw behandelaar die u hierbij kan helpen. Daarnaast kun u hiervan een melding doen bij de NDF. De NDF heeft slechts een signaleringsfunctie ten aanzien van de naleving van de kwaliteitsstandaard.

Lees meer over uw rechten en plichten als patient.

Waar kan ik met andere vragen terecht? Zie tabel in bijlage


Aard vraag Verwijzen naar
Functioneren van de bloedglucosemeter,
teststrips of cassettes
Individuele fabrikanten cq. Leveranciers,
zie ook de informatie in de gebruiksaanwijzing van uw bloedglucosemeter.
Vragen over gebruik keuzehulp Uw behandelaar
Technische problemen van de keuzehulp Vilans
Educatie door de zorgverlener Landelijk meldpunt zorg
Economische substitutie NZa
Vergoeding door zorgverzekeraars Uw zorgverzekeraar