Disclaimer

“Voor de ontwikkeling van deze keuzehulp heeft de NDF een multidisciplinaire werkgroep ingesteld waarin ook mensen met diabetes vertegenwoordigd zijn. Deze keuzehulp is met zorg samengesteld en al het mogelijke is gedaan om de beschreven informatie juist weer te geven. Er is hierbij gebruik gemaakt van de meest actuele informatie en inzichten. De NDF kan geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor de gevolgen die uit het gebruik van deze keuzehulp kunnen ontstaan. De behandelaar blijft zelf verantwoordelijk voor de inhoud, uitvoering en gevolgen van zijn/haar zorg.”

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van en de selectie voor de Keuzehulp Bloedglucosemeter, is het mogelijk dat de informatie die voor onze website werd geraadpleegd of via dit systeem werd uitgewisseld onvolledig, achterhaald of onjuist is. De informatie op onze website wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door ons worden aangebracht.

De stichting Kwaliteitsbevordering Zelfcontrole Diabetes aanvaardt geen aansprakelijkheid die voortvloeit uit de toepassing van de gegevens en scoring van de bloedglucosemeters in de keuzehulp. De stichting is niet verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens zoals aangeleverd door fabrikanten en zorgverzekeraars.

Vilans aanvaardt geen aansprakelijkheid die voortvloeit uit het gebruik van de keuzehulp.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud, beveiliging en de privacybescherming van websites van externe organisaties waarnaar wij verwijzen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van commentaren, beoordelingen, meningen, beweringen, uitspraken en soortgelijke uitingen gedaan door derden of via aan de site gerelateerde nieuwsberichten en sociale media en niet aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte schade die kan voortvloeien uit dergelijke uitingen.

Wij behouden ons het recht voor deze disclaimer te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder kennisgeving vooraf te wijzigen.

Wij hechten aan uw privacy. Iedereen kan daarom onze website bezoeken zonder het vrijgeven van persoonsgegevens.

Het bekijken, downloaden en printen van de inhoud van deze website is toegestaan met inachtneming van de navolgende voorwaarden. De inhoud van de website mag alleen gebruikt worden voor informatiedoeleinden. De inhoud van de website mag op geen enkele wijze worden veranderd of aangepast. Het is niet toegestaan om de inhoud van de website zelfstandig uit te geven en/of te distribueren, anders dan met onze toestemming.

Bekijk onze algemene leveringsvoorwaarden: https://www.vilans.nl/docs/vilans/publicaties/algemene-leveringsvoorwaarden-vilans-januari-2017.pdf