Over deze keuzehulp

 

Nieuws

De keuzehulp is tot en met 26 oktober 2021 geüpdatet. Vanaf deze datum worden er geen wijzigingen in de Keuzehulp doorgevoerd. Aan het platform diabeteshulpmiddelen wordt gevraagd om voor 1 juli 2022 een besluit te nemen over het stoppen met de Keuzehulp en tot die tijd zal de Keuzehulp in ieder geval toegankelijk blijven. Daarnaast willen we u wijzen op de NDF Toolkit rubriek Persoonsgerichte Hulpmiddelenzorg. Op deze pagina staan tools die kunnen ondersteunen bij het functioneringsgericht voorschrijven van hulpmiddelen en gezamenlijke besluitvorming. Meer informatie treft u deze brief.

Waarom deze keuzehulp?

Een goede bloedglucosemeter is van levensbelang voor mensen met diabetes. Daarom is het belangrijk dat mensen met diabetes zelf kunnen kiezen uit meters van goede kwaliteit.

De keuzehulp maakt het kiezen van een bloedglucosemeter makkelijker. Na het beantwoorden van de vragen zien u en uw behandelaar direct welke meters bij uw persoonlijke situatie passen en welke meters vergoed worden.

Deze keuzehulp is onderdeel van de ‘Kwaliteitsstandaard Diabeteshulpmiddelen’. Dit betekent dat alle bloedglucosemeters in de keuzehulp voldoen aan deze hoge, landelijke kwaliteitseisen.

Kwaliteitsstandaard Diabeteshulpmiddelen

In de Kwaliteitsstandaard Diabeteshulpmiddelen staan afspraken over de kwaliteit die bloedglucosemeters in Nederland moeten hebben. Patiënten, zorgverleners, ziekenhuizen, leveranciers, fabrikanten en zorgverzekeraars maakten deze afspraken gezamenlijk. Voldoet een bloedglucosemeter aan deze kwaliteitseisen? Dan wordt deze meter vergoed.

Uw rechten

In de Kwaliteitsstandaard Diabeteshulpmiddelen staan ook uw rechten als patiënt. Zo is vastgelegd dat:

  • u samen met uw behandelaar bepaalt welke bloedglucosemeter het beste bij u past;
  • u hierbij deze keuzehulp kunt gebruiken als hulpmiddel: u gebruikt hem om u te oriënteren op uw keuze. De definitieve keuze maakt u samen met uw behandelaar in de spreekkamer;
  • u uitleg krijgt over de werking van de gekozen bloedglucosemeter;
  • een leverancier (bijvoorbeeld de apotheek of medisch speciaalzaak) mag niet bepalen welke bloedglucosemeter u gebruikt. Hij moet u de meter leveren die u met uw behandelaar heeft gekozen;
  • u niet zomaar op een andere bloedglucosemeter mag worden overgezet. Biedt uw leverancier u toch een andere meter aan? Neem deze meter dan niet zomaar aan, maar bespreek dit met uw behandelaar! Vindt uw behandelaar dat u een andere bloedglucosemeter nodig heeft? Dan doorloopt u samen met hem of haar opnieuw deze keuzehulp.

Door wie?

De volgende organisaties maakten de Kwaliteitsstandaard Diabeteshulpmiddelen en deze online keuzehulp: de Nederlandse Diabetes Federatie, Diabetesvereniging Nederland, het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (voorheen EADV), fabrikanten- en importeursorganisatie Diagned, de Federatie van technologiebranches en Zorgverzekeraars Nederland. Vilans maakte deze online Keuzehulp Bloedglucosemeters in samenwerking met al deze partijen. Voor het ontwikkelen van de keuzehulp is de ‘Stichting Kwaliteitsbevordering Zelfcontrole Diabetes’ opgericht. Deze stichting is ook verantwoordelijk voor het beheer van het bestand van bloedglucosemeters dat in deze keuzehulp staat.

Tips voor het gebruik van de keuzehulp

  • Wees voorbereid: vul thuis de online keuzehulp alvast in. Dus voordat u uw behandelaar spreekt.
  • Vraag gerust aan uw behandelaar waarmee u rekening moet houden bij het invullen.
  • Neem de resultaten van de keuzehulp mee als u naar uw behandelaar gaat. U kunt het overzicht van de keuzehulp eenvoudig opslaan en printen. U heeft hiervoor wel een pdf viewer nodig. Deze kunt u hier downloaden.
  • Vul de online keuzehulp vervolgens nog een keer in met uw behandelaar
  • Samen kiest u welke meter het beste bij u past

Uw gegevens zijn veilig

Wij vinden uw privacy belangrijk. U hoeft geen persoonsgegevens in te vullen om de keuzehulp te kunnen gebruiken. De antwoorden die u geeft zijn vertrouwelijk. De antwoorden zijn alleen bedoeld voor uzelf en voor uw behandelaar. Wij gebruik uw antwoorden nooit voor andere doeleinden dan voor deze keuzehulp.

Reglement fabrikanten aangepast d.d. 21 januari 2020

Procedure initiële verificatie bloedglucosemeters

Stichting Kwaliteitsbevordering Zelfcontrole Diabetes (KZD) heeft met ingang van 1 april 2019 het Klinisch Chemisch Laboratorium van Stichting Isala klinieken aangewezen als de onafhankelijke instelling die in het kader van het Consensusdocument Kwaliteitscriteria voor standaard bloedglucosemeting 2017 is belast met de initiële verificatie van bloedglucosemeters. Hier treft u de procedure van Isala Klinieken om een bloedglucosemeter voor initiële verificatie aan te leveren.

Overgangsregeling beëindigd met ingang van 1 januari 2020

De overgangsregeling zoals beschreven onder art. 9 wordt met ingang van 1 januari 2020 beëindigd. Dit betekent dat voor alle fabrikanten geldt dat voor bloedglucosemeters die voor eerste opname in de database keuzehulp Bloedglucosemeter worden aangemeld, een onder art. 8b genoemde verklaring aangeleverd dient te worden. Dit betreft een verklaring van de door de Stichting aangewezen onafhankelijke instelling, waaruit blijkt dat de initiële verificatie op de onderdelen juistheid, precisie en onderzoek op interferenties uit hoofdstuk 6 van ISO 15197:2013 (zie paragraaf 2.2.1 van het Consensusdocument Kwaliteitscriteria voor standaard bloedglucosemeting) conform het CLSI protocol is uitgevoerd.

Gewijzigd proces en planning publicatie Keuzeinstrument vanaf 2020

Tot 2019 zorgde de stichting Kwaliteitsbevordering Zelfcontrole Diabetes vier keer per jaar voor een update van het Keuzeinstrument Bloedglucosemeter ten behoeve van patiënten en voorschrijving. Met ingang van 1 januari 2020 wordt dit proces aangepast. De Stichting KZD draagt zorg dat de Keuzehulp jaarlijks wordt opgeschoond. Zodra een fabrikant een nieuwe bloedglucosemeter en/of een tussentijdse wijziging in de Keuzehulp wil toevoegen, wordt hiervan melding gemaakt bij de stichting KZD, stichtingKZD@diabetesfederatie.nl. De stichting KZD zal beoordelen of de aangeboden bloedglucosemeter en/of wijziging, in de Keuzehulp zal worden opgenomen. Dergelijke wijzigingen worden daarna zo snel mogelijk in de Keuzehulp verwerkt.

Vragen of klachten?

Heeft u vragen of klachten? Gaat u dan naar de Contact pagina.